Excel VBA (Visual Basic for Applications) applicatie-ontwikkeling

Door op een professionele manier Excel bestanden te ontwikkelen kan binnen uw bedrijf veel bespaard worden en heeft uw organisatie het hoogste rendement. De ervaring leert dat het efficiënt is om hiervoor professionele Excel programmeurs in te schakelen.

Medewerkers kunnen heel goed VBA applicaties maken. Daar zijn echter wel een paar opmerkingen over te maken:
Medewerkers beschikken vaak niet over alle kennis die nodig is om een dergelijke applicatie te maken er wordt veel tijd gestoken in het zoeken van oplossingen. Applicaties worden slecht gedocumenteerd, zodat er moeilijk aanpassingen gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld als de betreffende medewerker is vertrokken.

Door gestructureerd te werken en efficiënt gebruik te maken van de mogelijkheden van Excel en Visual Basic for Applications (VBA) zijn met relatief geringe investeringen grote rendementen te behalen.
Visual Basic for Applications (VBA) is de programmeertaal van Excel die er voor kan zorgen dat allerlei ingewikkelde en tijdrovende werkzaamheden volledig automatisch uitgevoerd worden; er is véél meer mogelijk dan u wellicht denkt!

In vele bedrijfstakken en op veel disciplines kan door een Excel programmeur veel tijd en geld bespaard worden:
externe gegevensverwerking (data uit bv Exact, SAP, SQL, Baan of AS400);

 • offerte-opdracht-factuur programma's;
 • complexe berekeningen;
 • efficiënte overzichten en lijsten;
 • managementrapportages;
 • calculaties;
 • planningen;
 • koppelingen met Word of Outlook;
 • integratie van web services;
 • verwerking afbeeldingen, fotos;
 • gebruiksvriendelijke en beveiligde user interfaces;
 • conversies van Excel 2003 naar Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013 of Excel 365.

Door onze uitgebreide ervaring en inzicht op het gebied van applicatie-ontwikkeling in Excel zijn wij in staat om in zeer korte tijd professionele toepassingen te ontwikkelen. Deze toepassingen blinken uit door eenvoud, bedieningsgemak en onderhoudbaarheid. Heeft u ook het gevoel dat in uw bedrijf maar een gedeelte van Excel's potentieel wordt benut?


Neem dan contact op zodat we een afspraak kunnen maken voor een vrijblijvende inventarisatie van uw huidige Excel modellen en offerte voor professionele aanpassing hiervan.