Wie zijn wij?

De basis van SMZ Training en Support!

Op de foto ziet u de eigenaren van SMZ Training en Support, René Romijn en Jacqueline Romijn-Voermans.
René is de trainer, Jacqueline komt bij u langs om alle mogelijkheden te bespreken en tot een opleiding op maat te komen.

 

Kennisoverdracht

René Romijn is de eigenaar en trainer bij SMZ Training en Support. Hij licht graag toe wat hij de meest belangrijke aspecten vindt bij het opleiden en trainen van mensen. "In de eerste plaats doe ik het opleiden van mensen met ontzettend veel plezier, dat is ook een voorwaarde om mensen enthousiast te krijgen over de lesstof. Natuurlijk moet het volgen van een training primair kennisoverdracht tot gevolg hebben.
En naast kennisoverdracht ook het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer vergroten. Mijn visie is dat dit het best kan in een plezierige en aangename studiesfeer. Daarnaast is het aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers van essentieel belang. Tot slot kunnen we de kennis die wij, als SMZ Training en Support, hebben en opdoen met het ontwikkelen van applicaties ook weer overbrengen op onze cursisten. Door deze goede mix kunnen we cursisten voorzien in een waardevol en praktijkgericht leertraject."

Onze filosofie

Trainen is een proces van het actief toepassen van ervaringen. Het omvat het ontwikkelen of verdiepen van vaardigheden, kennis, ideeën, betekenis of perceptie. Effectieve trainingen hebben tot gevolg dat u anders wilt gaan werken en uw visies verder wilt ontwikkelen. Bovendien stimuleert dat om nog meer te willen leren. Waar begint het? Een training begint met het inventariseren van behoeftes. Want die zijn voor ieder bedrijf anders. Des te belangrijker dat er na inventarisatie een passend opleidingsplan wordt gemaakt. Dat plan maken we samen met u, om te zorgen dat alle medewerkers voldoende getraind zijn in alle, voor uw bedrijf, benodigde vaardigheden.

De spil van het bedrijf

Binnen SMZ Training en Support is Jacqueline Romijn-Voermans mede eigenaar en verantwoordelijk voor het koppelen van vraag en aanbod van opleidingen: "Daarin is persoonlijk contact voor mij erg belangrijk. Uit ervaring kan ik vertellen dat een goede en fijne samenwerking alleen tot stand komt door gesprekken met de verantwoordelijke binnen een organisatie. Zo kan ik me het best verdiepen in een organisatie en tot een goed opleidingsadvies komen. Ik ben een 'mensenmens' maar hecht naast een persoonlijke, warme benadering veel waarde aan het maken van heldere afspraken."