Algemene Opleidingsvoorwaarden

Inschrijving

Inschrijving voor een training vindt uitsluitend plaats door middel van het inschrijfformulier of een getekende offerte. Bij telefonische aanmelding wordt een inschrijfformulier/ offerte toegezonden. Na het retourneren van het ingevulde inschrijfformulier / de getekende offerte ontvangt  u van SMZ een bevestiging.

Aantal Deelnemers

Bij alle trainingen met een open inschrijving, het O.L.C of een klassikale training hanteert SMZ een minimum en een maximum aantal inschrijvingen. SMZ behoudt zich het recht voor om trainingen, waarvoor onvoldoende inschrijvingen zijn, te annuleren.

Locatie

De opleidingen van SMZ worden in ons trainingscentrum in Middelburg gegeven. Bij opleidingen op locatie gelden andere tarieven.

Annulering

Bij annulering van een training binnen 14 dagen voor aanvang van de training is men 50 % van het lesgeld verschuldigd; bij annuleringen binnen 48 uur voor aanvang is men 100 % van het lesgeld verschuldigd. Bij verhindering van een deelnemer is het toegestaan een plaatsvervanger te sturen indien de opleiding nog geen aanvang heeft genomen. Tussentijds annuleren bij een meerdaagse training is niet mogelijk. Bij de “office” trainingen, via het O.L.C, bestaat de mogelijkheid om, in overleg en met een duidelijke reden, een training voor maximaal een ½ jaar uit te stellen. Zonder akkoord van uitstel door SMZ wordt de training na 2 maanden, gerekend vanaf de laatste les, beëindigd.

Opleidingsmaterialen

Opleidingsmaterialen die SMZ tijdens de opleiding verstrekt, mogen op generlei wijze vermenigvuldigd worden of aan derden worden afgestaan of in gebruik geven.

Betalingen

Betaling van het volledige lesgeld dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst factuur.Na 2 herinneringen zijn wij genoodzaaktde vordering uit handen te geven aan ons incassobureau. De hieraan verbonden kosten komen voor uw rekening evenals de wettelijke rente na 30 dagen van de factuurdatum van de originele factuur.