Verbergen van werkbladen

Soms wilt u één of meerdere werkbladen verbergen binnen Excel. Dat kan zijn omdat het werkblad een hulp werkblad is voor andere werkbladen waarop bv. alleen maar constanten staan. Een dergelijk werkblad wilt u waarschijnlijk liever verbergen.

Werkbladen verbergen

Excel: Werkbladen selecteren

1. Selecteer het werkblad/de Werkbladen dat u wilt verbergen (Bijvoorbeeld: 2017 en Constanten)

2. Selecteer het tabblad Start

3. In de groep Cellen kies Opmaak

4. In deze keuzelijst selecteert u onder het kopje Zichtbaarheid voor Weergeven en verbergen

5. In de vervolgkeuze lijst kiest u voor Blad verbergen

De geselecteerde werkbladen zijn nu verborgen. Dit verbergen is geen beveiliging, de werkbladen kunnen eenvoudig weer zichtbaar worden gemaakt.

Werkbladen zichtbaar maken

U maakt een werkblad op de volgende manier weer zichtbaar.

1. Selecteer het tabblad Start

Excel: Werkblad zichtbaar maken 

3. In de groep Cellen kies Opmaak

4. In deze keuzelijst selecteert u onder het kopje Zichtbaarheid voor Weergeven en verbergen

5. In de vervolgkeuze lijst kiest u voor Blad Zichtbaar maken

Het dialoogvenster Zichtbaar maken verschijnt.

Excel: dialoogvenster Zichtbaar maken

6. Selecteer het werkblad/werkbladen die u zichtbaar wilt maken

7. Klik op OK

De geselecteerde werkbladen zijn nu weer zichtbaar.

U kunt ook gebruik maken van het snelmenu om werkbladen te verbergen en zichtbaar te maken.

1. Klik met de rechtermuisnop op één van de tabs van de werkbladen.

Excel: Werkblad verbergen via snelmenu

 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen