PowerPivot: Data Imports dmv Queries

Data importeren in PowerPivot doet u meestal door  In een lijst tabellen en weergaven te selecteren waaruit de gegevens moeten worden geïmporteerd.

De tweede optie Een query schrijven waarmee de gegevens worden opgegeven die worden geïmporteerd lijkt een optie die weg is gelegd voor diegenen die voldoende onderlegd zijn in het schrijven van SQL code. Maar dat is niet zo.....

Een voorbeeld met het importeren van data uit Adventureworks 2012, de voorbeeld database van Microsoft.

We willen een overzicht creëren als volgt:

De data geeft het aantal verkopen en totaal bedrag weer per regio voor iedere dag van het jaar 2007.