PowerPivot: Data Imports dmv Queries - Query aanpassen

15 Wijzig de volgende Select statement

SELECT
  Sales.SalesOrderHeader.OrderDate
  ,Sales.SalesTerritory.Name
  ,COUNT(DISTINCT Sales.SalesOrderHeader.SalesOrderNumber) AS [Count Distinct_SalesOrderNumber]
  ,SUM(Sales.SalesOrderHeader.SubTotal) AS Sum_SubTotal

In

SELECT
  Sales.SalesOrderHeader.OrderDate
  ,Sales.SalesTerritory.Name
  ,COUNT(DISTINCT Sales.SalesOrderHeader.SalesOrderNumber) AS [Aantal orders]
  ,SUM(Sales.SalesOrderHeader.SubTotal) AS [Totaal]

 

16. Klik op Voltooien

De data wordt nu als volgt geïmporteerd ( gesorteerd op datum)