PowerPivot: Data Imports dmv Queries

Data importeren in PowerPivot doet u meestal door  In een lijst tabellen en weergaven te selecteren waaruit de gegevens moeten worden geïmporteerd.

De tweede optie Een query schrijven waarmee de gegevens worden opgegeven die worden geïmporteerd lijkt een optie die weg is gelegd voor diegenen die voldoende onderlegd zijn in het schrijven van SQL code. Maar dat is niet zo.....

Een voorbeeld met het importeren van data uit Adventureworks 2012, de voorbeeld database van Microsoft.

We willen een overzicht creëren als volgt:

De data geeft het aantal verkopen en totaal bedrag weer per regio voor iedere dag van het jaar 2007.


1. Open PowerPivot.

2. op het tabblad Start in de groep Externe gegevens ophalen klik op uit database en selecteer SQL database

3. Selecteer de SQL server waar uw Adventure 2012 database is op geplaatst en selecteer de database.

4. Klik op Volgende

5. Selecteer Een query schrijven waarmee de gegevens worden opgegeven die worden geïmporteerd

6. Klik op Volgende

U kunt nu handmatig de SQL query intypen maar u kunt ook gebruik maken van een query editor

7. Geef de query een zinvolle naam en klik rechts onderaan op Ontwerpen


U kunt nu uw Query gaan samenstellen

8. Open de map Sales en vervolgens Tabellen

9. Selecteer in de tabel SalesOrderHeader de OrderDate

10. Selecteer in de tabel SalesTerritory het veld Name

11. Selecteer in de tabel SalesOrderHeader de velden SalesorderNumber en SubTotal

12. U wilt het aantal orders weten en het totaal dat wilt u ze gegroepeerd zien per datum per regio

13 Vervolgens wilt u alleen de verkopen voor het jaar 2007 zien dus u moet uw dataset gaan filteren

14. klik op OK

Om de kolom koppen van betere namen te voorzien kunt u hier eventueel nog enkele wijzigingen aanbrengen


15 Wijzig de volgende Select statement

SELECT
  Sales.SalesOrderHeader.OrderDate
  ,Sales.SalesTerritory.Name
  ,COUNT(DISTINCT Sales.SalesOrderHeader.SalesOrderNumber) AS [Count Distinct_SalesOrderNumber]
  ,SUM(Sales.SalesOrderHeader.SubTotal) AS Sum_SubTotal

In

SELECT
  Sales.SalesOrderHeader.OrderDate
  ,Sales.SalesTerritory.Name
  ,COUNT(DISTINCT Sales.SalesOrderHeader.SalesOrderNumber) AS [Aantal orders]
  ,SUM(Sales.SalesOrderHeader.SubTotal) AS [Totaal]

 

16. Klik op Voltooien

De data wordt nu als volgt geïmporteerd ( gesorteerd op datum)