Excel: Snelle analyses

Binnen Excel heeft u een groot aantal mogelijkheden om data in tabellen snel te analyseren. 

Hiervoor selecteert u de data die u snel wilt analyseren.

1. In het onderstaande data selecteerden we B2:H5

 Geselecteerde data

Rechts onder de selectie verschijnt het icoon voor Snelle analyse.

2. Klik op het icoon voor Snelle analyse

U krijgt een helpvenster met mogelijkheden te zien.

 Dit helpvenster is voorzien van een menu aan de bovenkant

3. Voor deze Tip klikken we op Totalen

U ziet een vijftal functies die u kunt gebruiken met kolommen.

Geheel rechts ziet u 1 berekeningsmogelijk die u kunt toepassen op rijen.

Met de schuifknop rechts krijgt u de overige functies in beeld die u kunt toepassen op rijen

 Totalen

4. Selecteer de functie die u wilt gebruiken (bijvoorbeeld de tweede van links Gemiddelde).

5. Vervang eventueel aanwezige gegevens

Het werkblad ziet er nu zo uit:

Datatabel na toepassing snelle analyse

5. Selecteer nogmaals de knop Snelle analyse en kies voor Opmaak en dan voor Kleurenschaal

De tabel ziet er nu zo uit.

Wilt u meer weten over het toepassen van snelle analyses en gedetaileerde opmaakmogelijkheden neem dan contact op.