VBA Screenupdating

Het kan voor de eindgebruiker vervelend zijn wanner tijdens het uitvoeren van VBA code telkens andere schermen worden geopend en er veel beweging op het scherm is. Het kan dan ook gewenst zijn dat u het telkens updaten van het scherm uitzet en aan het einde van de uitvoering van de gewenste VBA code het updaten van het scherm updaten weer aanzet.

Screenupdating is een eigenschap van het Application Object

Het wordt ook gebruik on de code sneller te verwerken tijdens de uitvoering van VBA code. Bij het updaten van het scherm kan grote vertraging optreden.

Het nadeel is dat u niet ziet wat uw macro doet.

In de volgende code wordt een voorbeeld gegeven van de eigenschap Application.ScreenUpdating