Excel: vertaling functies Nederlands - Engels - Spaans

Binnen Excel wordt veel gebruik gemaakt van functies. Handig daarbij is de volgende lijst met vertalingen van functies van Nederlands / Engels/Spaans

 

U kunt hier een Excel bestand downloaden waarin u makkelijk kunt zoeken

 

Nederlands English Español Soort
AANG.DUUR MDURATION DURACION.MODIF Financieel
AANTAL COUNT CONTAR Statistiek
AANTAL.ALS COUNTIF CONTAR.SI Statistiek
AANTAL.LEGE.CELLEN COUNTBLANK CONTAR.BLANCO Statistiek
AANTALARG COUNTA CONTARA Statistiek
AANTALLEN.ALS COUNTIFS CONTAR.SI.CONJUNTO Statistiek
ABS ABS ABS Wiskunde en trigonometrie 
ADRES ADDRESS DIRECCION Zoeken en verwijzen
AFRONDEN ROUND REDONDEAR Wiskunde en trigonometrie 
AFRONDEN.BENEDEN FLOOR MULTIPLO.INFERIOR Wiskunde en trigonometrie 
AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG FLOOR.PRECISE MULTIPLO.INFERIOR.EXACTO Wiskunde en trigonometrie 
AFRONDEN.BENEDEN.WISK FLOOR.MATH MULTIPLO.INFERIOR.MAT Wiskunde en trigonometrie
AFRONDEN.BOVEN CEILING MULTIPLO.SUPERIOR Wiskunde en trigonometrie 
AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG CEILING.PRECISE #N/B Wiskunde en trigonometrie 
AFRONDEN.BOVEN.WISK CEILING.MATH #N/B Wiskunde en trigonometrie
AFRONDEN.N.VEELVOUD MROUND REDOND.MULT Wiskunde en trigonometrie 
AFRONDEN.NAAR.BENEDEN ROUNDDOWN REDONDEAR.MENOS Wiskunde en trigonometrie 
AFRONDEN.NAAR.BOVEN ROUNDUP REDONDEAR.MAS Wiskunde en trigonometrie 
AFW.ET.PRIJS ODDFPRICE PRECIO.PER.IRREGULAR.1 Financieel
AFW.ET.REND ODDFYIELD RENDTO.PER.IRREGULAR.1 Financieel
AFW.LT.PRIJS ODDLPRICE PRECIO.PER.IRREGULAR.2 Financieel
AFW.LT.REND ODDLYIELD RENDTO.PER.IRREGULAR.2 Financieel
AGGREGAAT AGGREGATE AGREGAR Wiskunde en trigonometrie 
ALS IF SI Logisch
ALS.FOUT IFERROR SI.ERROR Logisch
ALS.NB IFNA SI.ND Logisch
AMORDEGRC AMORDEGRC AMORTIZ.PROGRE Financieel
AMORLINC AMORLINC AMORTIZ.LIN Financieel
ARABISCH ARABIC NUMERO.ARABE Wiskunde en trigonometrie
ASC ASC ASC Tekst
ASELECT RAND ALEATORIO Wiskunde en trigonometrie 
ASELECTTUSSEN RANDBETWEEN ALEATORIO.ENTRE Wiskunde en trigonometrie 
BAHT.TEKST BAHTTEXT TEXTOBAHT Tekst
BASIS BASE #N/B Wiskunde en trigonometrie
BEGINLETTERS PROPER NOMPROPIO Tekst
BEREIKEN AREAS AREAS Zoeken en verwijzen
BESSEL.I  BESSELI BESSELI Technisch
BESSEL.J  BESSELJ BESSELJ Technisch
BESSEL.K BESSELK BESSELK Technisch
BESSEL.Y BESSELY BESSELY Technisch
BET PMT PAGO Financieel
BETA.INV BETAINV DISTR.BETA.INV Statistiek
BETA.VERD BETADIST DISTR.BETA Statistiek
BETAVERD BETADIST DISTR.BETA Statistiek
BETROUWBAARHEID CONFIDENCE INTERVALO.CONFIANZA Statistiek
BETROUWBAARHEID.NORM CONFIDENCE.NORM INTERVALO.CONFIANZA.NORM Statistiek
BETROUWBAARHEID.T CONFIDENCE.T INTERVALO.CONFIANZA.T Statistiek
BIN.N.DEC BIN2DEC BIN.A.DEC Technisch
BIN.N.HEX  BIN2HEX BIN.A.HEX Technisch
BIN.N.OCT BIN2OCT BIN.A.OCT Technisch
BINOM.INV BINOMDIST DISTR.BINOM Statistiek
BINOM.VERD BINOMDIST DISTR.BINOM Statistiek
BINOM.VERD.BEREIK BINOM.DIST.RANGE DISTR.BINOM.SERIE Statistisch
BINOMIALE.INV BINOM.INV INV.BINOM Statistiek
BINOMIALE.VERD BINOMDIST DISTR.BINOM Statistiek
BIT.EN BITAND BIT.Y Technisch
BIT.EX.OF BITXOR BIT.XO Technisch
BIT.OF BITOR BIT.O Technisch
BIT.VERSCHUIF.LINKS BITLSHIFT #N/B Technisch
BIT.VERSCHUIF.RECHTS BITRSHIFT #N/B Technisch
BLAD SHEET #N/B Informatie
BLADEN SHEETS #N/B Informatie
BOOGCOS ACOS ACOS Wiskunde en trigonometrie 
BOOGCOSH ACOSH ACOSH Wiskunde en trigonometrie 
BOOGCOT ACOT ACOT Wiskunde en trigonometrie
BOOGCOTH ACOTH #N/B Wiskunde en trigonometrie
BOOGSIN ASIN ASENO Wiskunde en trigonometrie 
BOOGSINH ASINH ASENOH Wiskunde en trigonometrie 
BOOGTAN ATAN ATAN Wiskunde en trigonometrie 
BOOGTAN2 ATAN2 ATAN2 Wiskunde en trigonometrie 
BOOGTANH ATANH ATANH Wiskunde en trigonometrie 
C.ABS IMABS IM.ABS Technisch
C.ARGUMENT IMARGUMENT IM.ANGULO Technisch
C.COS IMCOS IM.COS Technisch
C.COSEC IMCSC #N/B Technisch
C.COSECH IMCSCH #N/B Technisch
C.COSH IMCOSH #N/B Technisch
C.COT IMCOT #N/B Technisch
C.EXP IMEXP IM.EXP Technisch
C.IM.DEEL IMAGINARY IMAGINARIO Technisch
C.LN IMLN IM.LN Technisch
C.LOG10 IMLOG10 IM.LOG10 Technisch
C.LOG2 IMLOG2 IM.LOG2 Technisch
C.MACHT IMPOWER IM.POT Technisch
C.PRODUCT  IMPRODUCT IM.PRODUCT Technisch
C.QUOTIENT IMDIV IM.DIV Technisch
C.REEEL.DEEL IMREAL IM.REAL Technisch
C.SEC IMSEC #N/B Technisch
C.SECH IMSECH #N/B Technisch
C.SIN IMSIN IM.SENO Technisch
C.SINH IMSINH #N/B Technisch
C.SOM IMSUM IM.SUM Technisch
C.TAN IMTAN #N/B Technisch
C.TOEGEVOEGD IMCONJUGATE IM.CONJUGADA Technisch
C.VERSCHIL IMSUB IM.SUSTR Technisch
C.WORTEL IMSQRT IM.RAIZ2 Technisch
CEL CELL CELDA Informatie
CHI.KWADRAAT CHIDIST DISTR.CHI Statistiek
CHI.KWADRAAT.INV CHIINV PRUEBA.CHI.INV Statistiek
CHI.TOETS CHITEST PRUEBA.CHI Statistiek
CHIKW.INV CHISQ.INV #N/B Statistiek
CHIKW.INV.RECHTS CHISQ.INV.RT INV.CHICUAD.CD Statistiek
CHIKW.TEST CHISQ.TEST PRUEBA.CHICUAD Statistiek
CHIKW.VERD CHISQ.DIST #N/B Statistiek
CHIKW.VERD.RECHTS CHISQ.DIST.RT DISTR.CHICUAD.CD Statistiek
CODE CODE CODIGO Tekst
COMBIN.A COMBINA #N/B Wiskunde en trigonometrie
COMBINATIES COMBIN COMBINAT Wiskunde en trigonometrie 
COMPLEX COMPLEX COMPLEJO Technisch
CONVERTEREN CONVERT CONVERTIR Technisch
CORRELATIE CORREL COEF.DE.CORREL Statistiek
COS COS COS Wiskunde en trigonometrie 
COSEC CSC #N/B Wiskunde en trigonometrie
COSECH CSCH #N/B Wiskunde en trigonometrie
COSH COSH COSH Wiskunde en trigonometrie 
COT COT #N/B Wiskunde en trigonometrie
COTH COTH #N/B Wiskunde en trigonometrie
COUP.AANTAL COUPNUM CUPON.NUM Financieel
COUP.DAGEN COUPDAYS CUPON.DIAS Financieel
COUP.DAGEN.BB COUPDAYBS CUPON.DIAS.L1 Financieel
COUP.DAGEN.VV COUPDAYSNC CUPON.DIAS.L2 Financieel
COUP.DATUM.NB COUPNCD CUPON.FECHA.L2 Financieel
COUP.DATUM.VB COUPPCD CUPON.FECHA.L1 Financieel
COVARIANTIE COVAR COVAR Statistiek
COVARIANTIE.P COVARIANCE.P COVARIANCE.P Statistiek
COVARIANTIE.S COVARIANCE.S COVARIANZA.M Statistiek
CRIT.BINOM CRITBINOM BINOM.CRIT Statistiek
CUM.HOOFDSOM CUMPRINC PAGO.PRINC.ENTRE Financieel
CUM.RENTE CUMIPMT PAGO.INT.ENTRE Financieel
DAG DAY DIA Datum
DAGEN DAYS DIAS Datum
DAGEN360 DAYS360 DIAS360 Datum
DATUM DATE FECHA Datum
DATUMVERSCHIL DATEDIFF #N/B Datum
DATUMWAARDE DATEVALUE FECHANUMERO Datum
DB DB DB Financieel
DBAANTAL DCOUNT BDCUENTA Database
DBAANTALC DCOUNTA BDCONTARA Database
DBGEMIDDELDE DAVERAGE BDPROMEDIO Database
DBLEZEN DGET BDEXTRAER Database
DBMAX DMAX BDMAX Database
DBMIN DMIN BDMIN Database
DBPRODUCT DPRODUCT BDPRODUCTO Database
DBSOM DSUM BDSUMA Database
DBSTDEV DSTDEV BDDESVEST Database
DBSTDEVP DSTDEVP BDDESVESTP Database
DBVAR DVAR BDVAR Database
DBVARP DVARP BDVARP Database
DDB DDB DDB Financieel
DEC.N.BIN DEC2BIN DEC.A.BIN Technisch
DEC.N.HEX DEC2HEX DEC.A.HEX Technisch
DEC.N.OCT DEC2OCT DEC.A.OCT Technisch
DECIMAAL DECIMAL CONV.DECIMAL Wiskunde en trigonometrie
DEEL MID EXTRAE Tekst
DELTA DELTA DELTA Technisch
DETERMINANTMAT MDETERM MDETERM Wiskunde en trigonometrie 
DEV.KWAD DEVSQ DESVIA2 Statistiek
DISCONTO DISC TASA.DESC Financieel
DOLLAR DOLLAR MONEDA Financieel
DRAAITABEL.OPHALEN GETPIVOTDATA IMPORTARDATOSDINAMICOS Database
DUBBELE.FACULTEIT FACTDOUBLE FACT.DOBLE Wiskunde en trigonometrie 
DUUR DURATION DURACION Financieel
EENHEIDMAT MUNIT #N/B Wiskunde en trigonometrie
EFFECT.RENTE EFFECT INT.EFECTIVO Financieel
EN AND Y Logisch
EVEN EVEN REDONDEA.PAR Wiskunde en trigonometrie 
EX.OF XOR XO Logisch
EXP EXP EXP Wiskunde en trigonometrie 
EXPON.VERD EXPONDIST DISTR.EXP Statistiek
F.INV F.INV #N/B Statistiek
F.INV.RECHTS F.INV.RT  #N/B Statistiek
F.INVERSE FINV DISTR.F.INV Statistiek
F.TOETS FTEST PRUEBA.F Statistiek
F.VERD FDIST DISTR.F Statistiek
F.VERD.RECHTS F.DIST.RT DISTR.F.CD Statistiek
F.VERDELING FDIST DISTR.F Statistiek
FACULTEIT FACT FACT Wiskunde en trigonometrie 
FISHER FISHER FISHER Statistiek
FISHER.INV FISHERINV PRUEBA.FISHER.INV Statistiek
FONETISCH PHONETIC FONETICO Tekst
FORMULETEXT FORMULATEXT #N/B Zoeken en verwijzen
FOUT.COMPLEMENT ERFC FUN.ERROR.COMPL Technisch
FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG ERFC.PRECISE FUN.ERROR.COMPL.EXACTO Technisch
FOUTFUNCTIE ERF FUN.ERROR Technisch
FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG ERF.PRECISE FUN.ERROR.EXACTO Technisch
GAMMA GAMMA GAMMA Statistisch
GAMMA.DIST.N GAMMADIST DISTR.GAMMA Statistiek
GAMMA.INV GAMMAINV DISTR.GAMMA.INV Statistiek
GAMMA.INV.N GAMMAINV DISTR.GAMMA.INV Statistiek
GAMMA.LN GAMMALN GAMMA.LN Statistiek
GAMMA.LN.NAUWKEURIG GAMMALN GAMMA.LN Statistiek
GAMMA.VERD GAMMADIST DISTR.GAMMA Statistiek
GAUSS GAUSS #N/B Statistisch
GEHEEL TRUNC TRUNCAR Wiskunde en trigonometrie 
GELIJK EXACT IGUAL Tekst
GEM.DEVIATIE AVEDEV DESVPROM Statistiek
GEMIDDELDE AVERAGE PROMEDIO Statistiek
GEMIDDELDE.ALS AVERAGEIF PROMEDIO.SI Statistiek
GEMIDDELDEA AVERAGEA PROMEDIOA Statistiek
GEMIDDELDEN.ALS AVERAGEIFS PROMEDIO.SI.CONJUNTO Statistiek
GETRIMD.GEM TRIMMEAN MEDIA.ACOTADA Statistiek
GGD GCD M.C.D Wiskunde en trigonometrie 
GIR MIRR TIRM Financieel
GRADEN DEGREES GRADOS Wiskunde en trigonometrie 
GROEI GROWTH CRECIMIENTO Statistiek
GROOTSTE LARGE K.ESIMO.MAYOR Statistiek
GROTER.DAN GESTEP MAYOR.O.IGUAL Technisch
GULDEN DOLLAR MONEDA Financieel
GULDEN.BR DOLLARFR MONEDA.FRAC Financieel
GULDEN.DE DOLLARDE MONEDA.DEC Financieel
HARM.GEM HARMEAN MEDIA.ARMO Statistiek
HERHALING REPT REPETIR Tekst
HEX.N.BIN HEX2BIN HEX.A.BIN Technisch
HEX.N.DEC HEX2DEC HEX.A.DEC Technisch
HEX.N.OCT HEX2OCT HEX.A.OCT Technisch
HOOFDLETTERS UPPER MAYUSC Tekst
HORIZ.ZOEKEN HLOOKUP BUSCARH Zoeken en verwijzen
HW PV VA Financieel
HYPERGEO.VERD HYPGEOMDIST DISTR.HIPERGEOM Statistiek
HYPERLINK HYPERLINK HIPERVINCULO Zoeken en verwijzen
IBET IPMT PAGOINT Financieel
INDEX INDEX INDICE Zoeken en verwijzen
INDIRECT INDIRECT INDIRECTO Zoeken en verwijzen
INFO INFO INFO Informatie
INTEGER INT ENTERO Wiskunde en trigonometrie 
INTERVAL FREQUENCY FRECUENCIA Statistiek
INVERSEMAT MINVERSE MINVERSA Wiskunde en trigonometrie 
IR IRR TIR Financieel
IR.SCHEMA XIRR TIR.NO.PER Financieel
IS.EVEN ISEVEN ES.PAR Informatie
IS.ONEVEN ISODD ES.IMPAR Informatie
ISBET ISPMT INT.PAGO.DIR Financieel
ISFORMULE ISFORMULA ESFORMULA Informatie
ISFOUT ISERROR ESERROR Informatie
ISFOUT2 ISERR #N/B Informatie
ISGEENTEKST ISNONTEXT #N/B Informatie
ISGETAL ISNUMBER #N/B Informatie
ISLEEG ISBLANK ESBLANCO Informatie
ISLOGISCH ISLOGICAL ESLOGICO Informatie
ISNB ISNA #N/B Informatie
ISO.AFRONDEN.BOVEN ISO.CEILING #N/B Wiskunde en trigonometrie
ISO.WEEKNUMMER ISOWEEKNUM #N/B Datum
ISTEKST ISTEXT ESTEXTO Informatie
ISVERWIJZING ISREF #N/B Informatie
JAAR YEAR AÑO Datum
JAAR.DEEL YEARFRAC FRAC.AÑO Datum
KANS PROB PROBABILIDAD Statistiek
KGV LCM M.C.M Wiskunde en trigonometrie 
KIEZEN CHOOSE ELEGIR Zoeken en verwijzen
KLEINE.LETTERS LOWER MINUSC Tekst
KLEINSTE SMALL K.ESIMO.MENOR Statistiek
KOLOM COLUMN COLUMNA Zoeken en verwijzen
KOLOMMEN COLUMNS COLUMNAS Zoeken en verwijzen
KUBUSGERANGSCHIKTLID CUBERANKEDMEMBER #N/B Kubus
KUBUSKPILID CUBEKPIMEMBER #N/B Kubus
KUBUSLID CUBEMEMBER MIEMBROCUBO Kubus
KUBUSLIDEIGENSCHAP CUBEMEMBERPROPERTY #N/B Kubus
KUBUSSET CUBESET #N/B Kubus
KUBUSSETAANTAL CUBESETCOUNT #N/B Kubus
KUBUSWAARDE CUBEVALUE VALORCUBO Kubus
KURTOSIS KURT CURTOSIS Statistiek
KWADRATENSOM SUMSQ SUMA.CUADRADOS Wiskunde en trigonometrie 
KWARTIEL QUARTILE CUARTIL Statistiek
KWARTIEL.EXC QUARTILE.EXC #N/B Statistiek
KWARTIEL.INC QUARTILE.INC CUARTIL.INC Statistiek
LAATSTE.DAG EOMONTH FIN.MES Datum
LENGTE LEN LARGO Tekst
LIJNSCH LINEST ESTIMACION.LINEAL Statistiek
LIN.AFSCHR SLN SLN Financieel
LINKS LEFT IZQUIERDA Tekst
LN LN LN Wiskunde en trigonometrie 
LOG LOG LOG Wiskunde en trigonometrie 
LOG.NORM.INV LOGINV DISTR.LOG.INV Statistiek
LOG.NORM.VERD LOGNORMDIST DISTR.LOG.NORM Statistiek
LOG10 LOG10 LOG10 Wiskunde en trigonometrie 
LOGSCH LOGEST ESTIMACION.LOGARITMICA Statistiek
MAAND MONTH MES Datum
MACHT POWER POTENCIA Wiskunde en trigonometrie 
MAX MAX MAX Statistiek
MAXA MAXA MAXA Statistiek
MEDIAAN MEDIAN MEDIANA Statistiek
MEETK.GEM GEOMEAN MEDIA.GEOM Statistiek
MIN MIN MIN Statistiek
MINA MINA MINA Statistiek
MINUUT MINUTE MINUTO Tijd
MODUS MODE MODA Statistiek
MODUS.ENKELV MODE.SNGL MODA.UNO Statistiek
MODUS.MEERV MODE.MULT #N/B Statistiek
MULTINOMIAAL MULTINOMIAL MULTINOMIAL Wiskunde en trigonometrie 
N N N Informatie
NB NA NOD Informatie
NEG.BINOM.VERD NEGBINOMDIST NEGBINOMDIST Statistiek
NEGBINOM.VERD NEGBINOMDIST NEGBINOMDIST Statistiek
NETTO.WERKDAGEN NETWORKDAYS DIAS.LAB Datum
NETWERKDAGEN.INTL NETWORKDAYS.INTL DIAS.LAB.INTL Datum
NHW NPV VNA Financieel
NHW2 XNPV VNA.NO.PER Financieel
NIET NOT NO Logisch
NOMINALE.RENTE NOMINAL TASA.NOMINAL Financieel
NORM.DIST.N NORMDIST DISTR.NORM Statistiek
NORM.INV NORMINV DISTR.NORM.INV Statistiek
NORM.INV.N NORM.INV INV.NORM Statistiek
NORM.S.INV NORM.S.INV INV.NORM.ESTAND Statistiek
NORM.S.VERD NORM.S.DIST DISTR.NORM.ESTAND Statistiek
NORM.VERD NORMDIST DISTR.NORM Statistiek
NORMALISEREN STANDARDIZE NORMALIZACION Statistiek
NPER NPER NPER Financieel
NU NOW AHORA Tijd
NUMERIEKE.WAARDE NUMBERVALUE VALOR.NUMERO Tekst
OCT.N.BIN OCT2BIN OCT.A.BIN Technisch
OCT.N.DEC OCT2DEC OCT.A.DEC Technisch
OCT.N.HEX OCT2HEX OCT.A.HEX Technisch
OF OR O Logisch
ONEVEN ODD REDONDEA.IMPAR Wiskunde en trigonometrie 
OPBRENGST RECEIVED CANTIDAD.RECIBIDA Financieel
PBET PPMT PAGOPRIN Financieel
PDUUR PDURATION #N/B Financieel
PEARSON PEARSON PEARSON Statistiek
PERCENT.RANG PERCENTRANK RANGO.PERCENTIL Statistiek
PERCENTIEL PERCENTILE PERCENTIL Statistiek
PERCENTIEL.EXC PERCENTILE PERCENTIL Statistiek
PERCENTIEL.INC PERCENTILE PERCENTIL Statistiek
PERMUTATIES PERMUT PERMUTACIONES Statistiek
PERMUTATIES.A PERMUTATIONA #N/B Statistisch
PHI PHI FI Statistisch
PI PI PI Wiskunde en trigonometrie 
POISSON POISSON POISSON Statistiek
POISSON. VERD POISSON.DIST DISTR.POISSON Statistiek
POS.NEG SIGN SIGNO Wiskunde en trigonometrie 
PRIJS.DISCONTO PRICEDISC PRECIO.DESCUENTO Financieel
PRIJS.NOM PRICE PRECIO Financieel
PRIJS.VERVALDAG PRICEMAT PRECIO.VENCIMIENTO Financieel
PROCENTRANG.EXC PERCENTRANK.EXC #N/B Statistiek
PROCENTRANG.INC PERCENTRANK.INC RANGO.PERCENTIL.INC Statistiek
PRODUCT PRODUCT PRODUCTO Wiskunde en trigonometrie 
PRODUCTMAT MMULT MMULT Wiskunde en trigonometrie 
QUOTIENT QUOTIENT COCIENTE Wiskunde en trigonometrie 
R.KWADRAAT RSQ COEFICIENTE.R2 Statistiek
RADIALEN RADIANS RADIANES Wiskunde en trigonometrie 
RANG RANK JERARQUIA Statistiek
RANG.GELIJK RANK.EQ JERARQUIA.EQV Statistiek
RANG.GEMIDDELDE RANK.AVG #N/B Statistiek
RECHTS RIGHT DERECHA Tekst
REGISTER REGISTER REGISTER Informatie
REGISTRATIE.ID REGISTER.ID ID.REGISTRO Informatie
REND.DISCONTO YIELDDISC RENDTO.DESC Financieel
REND.VERVAL YIELDMAT RENDTO.VENCTO Financieel
RENDEMENT YIELD RENDTO Financieel
RENTE RATE TASA Financieel
RENTEPERCENTAGE INTRATE TASA.INT Financieel
REST MOD RESIDUO Wiskunde en trigonometrie 
RICHTING SLOPE PENDIENTE Statistiek
RIJ ROW FILA Zoeken en verwijzen
RIJEN ROWS FILAS Zoeken en verwijzen
ROEPEN CALL LLAMAR Informatie
ROMEINS ROMAN NUMERO.ROMANO Wiskunde en trigonometrie 
RRI RRI #N/B Financieel
SAMENG.RENTE ACCRINT INT.ACUM Financieel
SAMENG.RENTE.V ACCRINTM INT.ACUM.V Financieel
SCHATK.OBL TBILLEQ LETRA.DE.TES.EQV.A.BONO Financieel
SCHATK.PRIJS TBILLPRICE LETRA.DE.TES.PRECIO Financieel
SCHATK.REND TBILLYIELD LETRA.DE.TES.RENDTO Financieel
SCHEEFHEID SKEW COEFICIENTE.ASIMETRIA Statistiek
SCHEEFHEID.P SKEW.P #N/B Statistisch
SEC SEC #N/B Wiskunde en trigonometrie
SECH SECH #N/B Wiskunde en trigonometrie
SECONDE SECOND SEGUNDO Tijd
SIN SIN SENO Wiskunde en trigonometrie 
SINH SINH SENOH Wiskunde en trigonometrie 
SNIJPUNT INTERCEPT INTERSECCION.EJE Statistiek
SOM SUM SUMA Wiskunde en trigonometrie 
SOM.ALS SUMIF SUMAR.SI Wiskunde en trigonometrie 
SOM.MACHTREEKS SERIESSUM SUMA.SERIES Wiskunde en trigonometrie 
SOM.X2MINY2 SUMX2MY2 SUMAX2MENOSY2 Wiskunde en trigonometrie 
SOM.X2PLUSY2 SUMX2PY2 SUMAX2MASY2 Wiskunde en trigonometrie 
SOM.XMINY2 SUMXMY2 SUMAXMENOSY2 Wiskunde en trigonometrie 
SOMMEN.ALS SUMIFS SUMAR.SI.CONJUNTO Wiskunde en trigonometrie 
SOMPRODUCT SUMPRODUCT SUMAPRODUCTO Wiskunde en trigonometrie 
SPATIES.WISSEN TRIM ESPACIOS Tekst
STAND.FOUT.YX STEYX ERROR.TIPICO.XY Statistiek
STAND.NORM.INV NORMSINV DISTR.NORM.ESTAND.INV Statistiek
STAND.NORM.VERD NORMSDIST DISTR.NORM.ESTAND Statistiek
STDEV STDEV DESVEST Statistiek
STDEV.P STDEV.P DESVEST.P Statistiek
STDEV.S STDEV.S DESVEST.M Statistiek
STDEVA STDEVA DESVESTA Statistiek
STDEVP STDEVP DESVESTP Statistiek
STDEVPA STDEVPA DESVESTPA Statistiek
SUBSTITUEREN SUBSTITUTE SUSTITUIR Tekst
SUBTOTAAL SUBTOTAL SUBTOTALES Wiskunde en trigonometrie 
SYD SYD SYD Financieel
T T T Tekst
T.INV T.INV INV.T Statistiek
T.INV.2T T.INV.2T INV.T.2C Statistiek
T.TEST T.TEST PRUEBA.T Statistiek
T.TOETS TTEST PRUEBA.T Statistiek
T.VERD.2T T.DIST.2T DISTR.T.2C Statistiek
T.VERD.RECHTS T.DIST.RT  #N/B Statistiek
TAN TAN TAN Wiskunde en trigonometrie 
TANH TANH TANH Wiskunde en trigonometrie 
TEKEN CHAR CARACTER Tekst
TEKST TEXT TEXTO Tekst
TEKST.SAMENVOEGEN CONCATENATE CONCATENAR Tekst
TIJD TIME NSHORA Tijd
TIJDWAARDE TIMEVALUE VALHORA Tijd
TINV TINV DISTR.T.INV Statistiek
TOEK.WAARDE2 FVSCHEDULE VF.PLAN Financieel
TRANSPONEREN (matrix) TRANSPOSE TRANSPONER Zoeken en verwijzen
TREND TREND TENDENCIA Statistiek
TVERD TDIST DISTR.T Statistiek
TW FV VF Financieel
TYPE TYPE TIPO Informatie
TYPE.FOUT ERROR.TYPE TIPO.DE.ERROR Informatie
UNICODE UNICODE UNICODE Tekst
UNITEKEN UNICHAR UNICAR Tekst
URL.CODEREN ENCODEURL #N/B Web
USDOLLAR USDOLLAR #N/B Financieel
UUR HOUR HORA Tijd
VANDAAG TODAY HOY Datum
VAR VAR VAR Statistiek
VAR.P VARP VARP Statistiek
VAR.S VAR VAR Statistiek
VARA VARA VARA Statistiek
VARP VARP VARP Statistiek
VARPA VARPA VARPA Statistiek
VAST FIXED DECIMAL Tekst
VDB VDB VDS Financieel
VERGELIJKEN MATCH COINCIDIR Zoeken en verwijzen
VERSCHUIVING OFFSET DESREF Zoeken en verwijzen
VERT.ZOEKEN VLOOKUP BUSCARV Zoeken en verwijzen
VERVANGEN REPLACE REEMPLAZAR Tekst
VIND.ALLES FIND ENCONTRAR Tekst
VIND.SPEC SEARCH HALLAR Tekst
VOORSPELLEN FORECAST PRONOSTICO Statistiek
WAARDE VALUE VALOR Tekst
WEBSERVICE WEBSERVICE #N/B Web
WEEKDAG WEEKDAY DIASEM Datum
WEEKNUMMER WEEKNUM NUM.DE.SEMANA Datum
WEIBULL WEIBULL DIST.WEIBULL Statistiek
WEIBULL.VERD WEIBULL DIST.WEIBULL Statistiek
WERKDAG WORKDAY DIA.LAB Datum
WERKDAG.INTL WORKDAS.INTL #N/B Datum
WISSEN.CONTROL CLEAN LIMPIAR Tekst
WORTEL SQRT RAIZ Wiskunde en trigonometrie 
WORTEL.PI SQRTPI RAIZ2PI Wiskunde en trigonometrie 
XML.FILTEREN FILTERXML #N/B Web
Z.TEST ZTEST #N/B Statistiek
Z.TOETS ZTEST #N/B Statistiek
ZELFDE.DAG EDATE FECHA.MES Datum
ZOEKEN LOOKUP BUSCAR Zoeken en verwijzen
ONWAAR FALSE FALSO Logisch
WAAR TRUE VERDADERO Logisch