Soorten afbreekstreepjes

Wanneer een woord niet meer past op het einde van de regel wordt het woord standaard op de volgende regel geplaatst. U kunt ook de functie woordafbreking activeren. Hierover leest u in een ander blog meer. Word breekt woorden af met een koppelteken.

In de volgende tekst wilt u gebruik van woordafbreking.

Word Woordafbreking 

Woord afbreking activeert u als volgt:

1. Ga naar het tabblad Pagina-indeling, in de groep Pagina-instelling kiest u voor Afbreken

2. Kies voor Automatisch

De tekst ziet er nu zo uit

U ziet dat de tekst nu op diverse plaatsen is afgebroken. Deze afbrekingen zijn niet altijd correct. U kunt dat zelf aanpassen met behulp van koppeltekens.

Ook de volgende tekst is niet juist afgebroken.

 

Microsoft word kent drie soorten koppeltekens

Gewoon koppeltekens

Bij een gewoon koppeltekens(-) wordt dit in het document geplaatst. Het koppelteken wordt eventueel gebruikt om een woord af te breken.

Vast koppelteken

Een vast koppelteken gebruikt u wanneer u een afbreekstreepje wilt plaatsen op een plek waar u niet wilt dat een woord wordt afgebroken. Bijvoorbeeld een uitdrukking als 2-1 wilt u niet over twee regels verspreid hebben. U moet dan geen gewoon streepje maar een vast koppelteken gebruiken

U typt dan een vast koppeltekensmet de toetscombinatie CTRL + SHIFT + -

Tijdelijk koppeltekens

Een tijdelijk koppeltekens wordt door Word geplaatst op de plaats wanneer u het afbreken van woorden handmatig uitvoert.

U plaatst een tijdelijk koppeltekensmet de toetsencombinatie CTRL + -

 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen