Access vervolg

 

Doel:

Access is het bekende databasepakket van Microsoft. In deze training wordt een gedegen basis gelegd voor vakkundig gebruik van dit pakket. De training Access vervolg is bestemd voor een ieder die werkt of gaat werken met een Access database en behoefte heeft aan meer dan basiskennis van het programma. De training is zowel geschikt voor medewerkers die gegevens in Access gaan bijhouden als voor degene die databases gaan ontwerpen.

Versie:

Bedoeld voor de versies Microsoft Access 2007/2010/2013.

Benodigde voorkennis:

Een basiskennis van Windows en Access is vereist.

Duur:

Begeleid Open Leer Centrum zelfstudie 6 dagdelen van 3 uur.

Klassikaal:

Bedrijfs- en particuliere trainingen worden verzorgd vanaf 4 deelnemers, 3 dagdelen van 3 uur.

Werkwijze:

Het lesmateriaal is opgebouwd uit modulen die ieder een specifiek onderwerp behandelen. Iedere module is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken waarin een bepaald onderdeel wordt behandeld aan de hand van een voorbeeld. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met opgaven. Aan het eind van iedere module zijn er eindopgaven waarbij alle stof uit de gehele module geoefend wordt.

Overig:

Het lesmateriaal is geschikt als naslagwerk.

Inhoud van de Training

Voorkennis Access

Voorkennis
Tabellen, velden en veldtypen (herhaling)
Tabellen, velden en veldtypen (verdieping)
Relaties tussen tabellen
Tabellen koppelen tussen databases
Voorbeelddatabases

Nieuwe functies in Access 2010

Compatibiliteit
Thema's en sjablonen
Mogelijkheden in formulieren
Het lint aanpassen
Tabellen koppelen
Navigatiebesturingselement
Berekend veld
Gegevensmacro's
Webdatabases

Geavanceerde query's

Query's met criteria
Gemiddelde, som en aantal
Parameterquery's
Query-eigenschappen
Kruistabelquery's
Samenvoegquery's

Formulieren-techniek

Filteren en sorteren
Gegevensbron aanpassen
Keuzelijst aanpassen
Samengestelde informatie
Eigenschappen van besturingselementen
Foutcontrole in formulieren
Kop- en voetteksten

Actiequery's

Toevoegquery's
Bijwerkquery's
Verwijderquery's
Tabelmaakquery's

Formulieren functionaliteit

Gesplitst formulier
Hoofd- en subformulieren
Formulieren met tabbladen
Knoppen in formulieren
Knop voor het afdrukken van een rapport
Modaal en Pop-up formulieren

Rapportage

Eenvoudig rapport
Nieuwe pagina's
Kop- en voetteksten
Subrapporten
Groepen manipuleren
Speciale velden

Importeren en exporteren

Exporteren naar Word
Importeren vanuit een tekstbestand
Exporteren naar Excel
Importeren vanuit Excel
XML data exporteren
XML data inporteren
Draaitabellen
Draaigrafieken

Webdatabases

Vereisten voor een webdatabase
Navigatieformulier
Compatibiliteitscontrole
Publiceren naar Access Services

Ontwikkelhulpmiddelen

Het navigatiedeelvenster aanpassen
Objectafhankelijkheden
Databasedocumentatie
Comprimeren en herstellen
Database splitsen
Koppelingsbeheer
Niet-ondersteunde databasehulpmiddelen

Beveiliging

Beveiligingswaarschuwing
Het Vertrouwenscentrum
Wachtwoordbeveiliging
Beveiliging tegen wijzigingen in het ontwerp

Macro's

Een eenvoudige macro
Macrogroepen en opmerkingen
Conditionele macro's
Ingesloten macro's
Macro's delen met anderen

Inschrijfformulier

captcha

Vragen

Ik ben op een training geweest en heb nog vragen.

U kunt altijd contact met ons opnemen. Wij sturen uw vraag dan door aan de trainer. Hij zal dan contact met u opnemen om een en ander toe te lichten. Ook kunnen we door middel van WebEx, Teamviewer of Lync nog eens een en ander duidelijk maken doordat de docent zijn Windows bureaublad met u deelt en zo een en ander nogmaals toelicht.

Werkplekondersteuning

Heeft u specifieke vragen dan kunt u gebruik maken van onze werkplek-ondersteuningsdiensten. Dan kunnen we in korte tijd ingaan op de specifieke vragen die u heeft.

Wat heb ik nodig als ik kom trainen bij SMZ

U heeft in principe niets nodig. Wij verzorgen computers, met de juiste software. Koffie thee en eventueel lunch is geregeld.