Excel basis

 

Doel:

De training is bedoeld voor alle eindgebruikers die Excel (Ned./Eng.) gaan gebruiken voor het maken van berekeningen, grafieken, tabellen, enzovoorts. De deelnemer heeft inzicht in de mogelijkheden van het werken met een spreadsheetprogramma en heeft vaardigheid in het werken met de basiscommando's van Excel.

Versie:

Bedoeld voor de versies Microsoft Excel 2010/2013/2016/Office365.

Benodigde voorkennis:

In de training wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer bekend is met de basisprincipes van 'Windows'. Er is geen specifieke voorkennis met betrekking tot het werken met een spreadsheetprogramma vereist.

Duur:

Open Leer Centrum - zelfstudie 6 dagdelen van 3 uur. Er is een docent aanwezig om te verduidelijken en aanwijzingen te geven.

Klassikaal:

Bedrijfstrainingen bij u op locatie of in een vergaderzaal bij u in de buurt. Vraag naar de mogelijkheden. Zowel in het Nederlands als in het Engels mogelijk.

Werkwijze:

Het lesmateriaal is opgebouwd uit zeven modulen die ieder een specifiek onderwerp behandelen. Iedere module is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken waarin een bepaald onderwerp wordt behandeld aan de hand van een voorbeeld. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal opgaven om de geleerde vaardigheden in de praktijk te kunnen brengen. Aan het eind van iedere module zijn er een aantal eindopgaven waarbij alle stof uit de gehele module nogmaals integraal geoefend wordt.

Overig:

Nederlandse/Engelse versie van Excel. Het lesmateriaal is geschikt als naslagwerk.

Inhoud van de Training

Een werkmap openen en gegevens invoeren, bewaren en afdrukken

Excel starten, bekijken en afsluiten
Een werkmap openen, opslaan en sluiten
Navigeren en selecteren van cellen, bereiken en werkbladen
Tekst, getallen en formules invoeren
Andere gegevens invoeren (tijd, breuken en percentages)
Getallen, tekst en formules wijzigen of wissen
Een werkblad afdrukken

Hulp opvragen bij het werken met Excel

Helpinformatie opvragen
De officeassistent gebruiken

De lay-out van het werkblad aanpassen

Kolommen en rijen aanpassen, invoegen en verwijderen, verbergen
Tekst en getallen opmaken
Lijnen, kaders en kleur aan cellen toevoegen
Snel de opmaak aanpassen
De opmaak kopiëren

Een werkblad opzetten

Een werkblad/rekenmodel ontwerpen
Tekst, getallen en formules verplaatsen en kopiëren
Absolute en Relatieve cel verwijzingen
Een functie gebruiken (Som, Aantal, Gemiddelde, Max, Min, Integer, Als...Dan..)
Werken met datums en tijd
Een ‘opmerking’ bekijken en invoeren
Celnamen invoeren en gebruiken
Fouten opsporen, Formules controleren op fouten

Een werkblad afdrukken

Snel afdrukken en het afdrukvoorbeeld bekijken
De afdrukopties instellen
Afdrukken via het dialoogvenster afdrukken
Pagina-indeling, afdrukbereik, Formaat, Afdrukstand, Titels,
Kop- en Voetteksten, Paginanummers, Pagina-einde invoegen.

Werkmappen optimaal inrichten en beveiligen

Werkbladen toevoegen, kopiëren en benoemen
Werken met een aantal werkmappen tegelijk
Delen van het werkblad vastzetten
Cellen, werkbladen en werkmappen beveiligen

Een grafiek maken, wijzigen en afdrukken

Een grafiek maken
Een grafiek wijzigen
Een grafiek afdrukken

Inschrijfformulier

captcha

Vragen

Ik ben op een training geweest en heb nog vragen.

U kunt altijd contact met ons opnemen. Wij sturen uw vraag dan door aan de trainer. Hij zal dan contact met u opnemen om een en ander toe te lichten. Ook kunnen we door middel van WebEx, Teamviewer of Lync nog eens een en ander duidelijk maken doordat de docent zijn Windows bureaublad met u deelt en zo een en ander nogmaals toelicht.

Werkplekondersteuning

Heeft u specifieke vragen dan kunt u gebruik maken van onze werkplek-ondersteuningsdiensten. Dan kunnen we in korte tijd ingaan op de specifieke vragen die u heeft.

Wat heb ik nodig als ik kom trainen bij SMZ

U heeft in principe niets nodig. Wij verzorgen computers, met de juiste software. Koffie thee en eventueel lunch is geregeld.