PowerPoint

Doel:

De training is bedoeld voor hen die het presentatieprogramma PowerPoint voor Windows willen gaan gebruiken bij het samenstellen van presentaties of het maken van overheadtransparanten. Zij krijgen inzicht in de mogelijkheden van het werken met een presentatieprogramma in het algemeen en zij krijgen vaardigheid in het werken met de basiscommando’s van PowerPoint voor Windows.

Versie:

Bedoeld voor Microsoft Office PowerPoint 2010/2013/2016.

Benodigde voorkennis:

Een basiskennis van Windows is gewenst.

Duur:

Begeleide zelfstudie: Via het Open Leer Centum 5 dagdelen van 3 uur.

Klassikaal:

Bedrijfs-en particuliere trainingen worden verzorgd vanaf 4 deelnemers, 4 dagdelen van 3 uur.

Werkwijze:

Het lesmateriaal is opgebouwd uit modulen die ieder een specifiek onderwerp behandelen. Iedere module is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken waarin een bepaald onderdeel wordt behandeld aan de hand van een voorbeeld. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met opgaven. Aan het eind van iedere module treft u eindopgaven aan waarbij de stof uit de gehele module geoefend wordt.

Overig:

Het lesmateriaal is geschikt voor individueel en klassikaal onderwijs. De deelnemer kan het lesboek gebruiken als naslagwerk. Het lesmateriaal is in het Nederlands.

Inhoud van de Training


Inhoud van de training:

Een presentatie maken en vertonen

Starten en afsluiten
Een presentatie vertonen
Een nieuwe presentatie maken
Tekst plaatsen in dia’s
Tekst in diagrammen opmaken
Een presentatie vormgeven
De indeling van een presentatie veranderen
Een presentatie afdrukken

Hulp opvragen bij het werken met PowerPoint

Helpinformatie opvragen

Tabellen opnemen in een presentatie

Een tabel maken
Een tabel bewerken
Een tabel opmaken

Diagrammen opnemen in een presentatie

Een diagram maken
Een diagram bewerken
Een diagram opmaken

Grafieken opnemen in een presentatie

Grafieken maken
Een grafiek bewerken
Een grafiek opmaken

Afbeeldingen, geluid en video opnemen in een presentatie

Een afbeelding invoegen
Een nieuwe afbeelding maken
Elementen van een afbeelding bewerken
Geluid en video invoegen

Een diavoorstelling geven

Notities maken
Effecten toevoegen aan een diavoorstelling
Navigeren tijdens de diavoorstelling

Modellen en sjablonen aanpassen

Het diamodel veranderen
Het notitie en hand-outmodel veranderen
Een sjabloon maken

Inschrijfformulier

captcha

Vragen

Ik ben op een training geweest en heb nog vragen.

U kunt altijd contact met ons opnemen. Wij sturen uw vraag dan door aan de trainer. Hij zal dan contact met u opnemen om een en ander toe te lichten. Ook kunnen we door middel van WebEx, Teamviewer of Lync nog eens een en ander duidelijk maken doordat de docent zijn Windows bureaublad met u deelt en zo een en ander nogmaals toelicht.

Werkplekondersteuning

Heeft u specifieke vragen dan kunt u gebruik maken van onze werkplek-ondersteuningsdiensten. Dan kunnen we in korte tijd ingaan op de specifieke vragen die u heeft.

Wat heb ik nodig als ik kom trainen bij SMZ

U heeft in principe niets nodig. Wij verzorgen computers, met de juiste software. Koffie thee en eventueel lunch is geregeld.