Sharepoint

Doel:

Deze training is speciaal bedoeld voor gebruikers die met Microsoft Office SharePoint Server 2010/2013. Zij beschikken over basiskennis van Microsoft Office, Windows en Internet browsers. U wordt “hands-on” door de handelingen geleid met uitleg en oefeningen. In cursus komt het gebruik van SharePoint aan de orde. Daarbij worden alle onderdelen van SharePoint behandeld, zoals bibliotheken, lijsten, de agenda, blogs en discussieborden. Uiteraard komt ook de integratie met Microsoft Office uitgebreid aan de orde.

Doelgroep:

De cursus Microsoft Office Sharepoint Eindgebruikers is bestemd voor iedereen gaat werken met Microsoft Office SharePoint Server 2010 2013.

Leerdoelen:

Na afloop van de training kunt u:
♦ Werken met sites.
♦ Werken met lijsten en bibliotheken.
♦ In- en uitchecken van documenten en versiegeschiedenis.
♦ De integratie tussen MS Office en SharePoint.
♦ Zoeken.
♦ Werken met SharePoint onderdelen als webonderdelen, enquêtes, discussieborden, vergaderwerkruimten, wiki's, blogs en RSS feeds

Benodigde voorkennis:

Microsoft Office, Windows, omgaan met Internet Explorer.

Lesmateriaal:

MS Office SharePoint 2010/2013 Eindgebruiker NL.
NL: Nederlandse tekst, Nederlandse software.

Overig:

Wijze van toetsing en certificering: Niet van toepassing.

Inhoud van de Training

Kennismaken met SharePoint

Wat is SharePoint?
Inzetgebied van SharePoint
Verschil tussen SharePoint 2010/2013
De samenwerking tussen Microsoft Office en SharePoint
SharePoint starten of openen

Werken met sites

De lay-out van een site
Webonderdelen (web parts)
Lijsten
Bibliotheken

Gebruikers en rechten

Sites, gebruikers en groepen
Gebruikersrechten

Werken met lijsten

Items toevoegen, wijzigen en verwijderen in standaardlijsten
De Prullenbak
Bestanden aan een lijstitem toevoegen
Een nieuwe lijst maken
Lijsten sorteren en filteren
De lijstweergave wijzigen
Een lijst of lijstweergave verwijderen

Werken met bibliotheken

Documenten in- en uitchecken
Versiegeschiedenis
Waarschuwingen (alerts)
Een nieuwe documentbibliotheek maken
Mappen aan een documentbibliotheek toevoegen
Een documentbibliotheek verwijderen
Afbeeldingsbibliotheken

Microsoft Office en SharePoint

Documenten publiceren
Documenten wijzigen
Documentwerkruimten
Een documentwerkruimte maken vanuit SharePoint
Een documentwerkruimte maken vanuit Office
Een documentwerkruimte maken vanuit Oulook
Een vergaderwerkruimte maken vanuit Outlook
Een diatheek maken en gebruiken

Integratie met Office

Lijsten exporteren en koppelen
Een lijst maken van gegevens in Excel
EEn bibliotheek downloaden
SharePoint en Outlook agenda's
SharePoint en Outlook contactpersonen

Overige SharePoint onderdelen

Enquetes
Discussieborden
Vergarderwerkruimte
Dashboards en KPI's
Wiki's
Blogs
RSSfeeds

Zoeken

Zoeken binnen een SharePoint site
Zoeken binnen een lijst of bibliotheek
Complexe zoekopdrachten

Inschrijfformulier

captcha

Vragen

Ik ben op een training geweest en heb nog vragen.

U kunt altijd contact met ons opnemen. Wij sturen uw vraag dan door aan de trainer. Hij zal dan contact met u opnemen om een en ander toe te lichten. Ook kunnen we door middel van WebEx, Teamviewer of Lync nog eens een en ander duidelijk maken doordat de docent zijn Windows bureaublad met u deelt en zo een en ander nogmaals toelicht.

Werkplekondersteuning

Heeft u specifieke vragen dan kunt u gebruik maken van onze werkplek-ondersteuningsdiensten. Dan kunnen we in korte tijd ingaan op de specifieke vragen die u heeft.

Wat heb ik nodig als ik kom trainen bij SMZ

U heeft in principe niets nodig. Wij verzorgen computers, met de juiste software. Koffie thee en eventueel lunch is geregeld.