Word basis

Doel:

U kunt als deelnemer Word gebruiken voor het maken van brieven, facturen, notulen, memo’s, etiketten, enzovoort. U heeft inzicht in de mogelijkheden van het werken met een tekstverwerker in het algemeen en heeft vaardigheid in het werken met de basiscommando’s van Word. Daarnaast kunt u taalcorrecties uitvoeren.

Versie:

Bedoeld voor de versies Microsoft Office Word 2007/2010/2013.

Benodigde voorkennis:

(Basis) kennis van Windows is vereist.

Duur:

Begeleid Open Leer Centrum zelfstudie 7 dagdelen van 3 uur.

Klassikaal:

Bedrijfs- en particuliere trainingen worden verzorgd vanaf 4 deelnemers, 4 dagdelen van 3 uur.

Werkwijze:

Het lesmateriaal is opgebouwd uit modulen die ieder een specifiek onderwerp behandelen. Iedere module is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken waarin een bepaald onderdeel wordt behandeld aan de hand van een voorbeeld. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met opgaven. Aan het eind van iedere module zijn er eindopgaven waarbij alle stof uit de gehele module geoefend wordt.

Overig:

Nederlandse versie van MS Word. Het lesmateriaal is geschikt als naslagwerk.

Inhoud van de Training


Inhoud van de training:

Een tekst maken, opslaan en afdrukken

Word starten en sluiten
Tekst typen en opslaan
Tekst opvragen en verbeteren
Tekst afdrukken
Met meer documenten werken

Hulp opvragen bij het werken met Word

Helpinformatie opvragen
De Officeassistent gebruiken

Tekst opmaken

Tekst accentueren
Letteropmaak veranderen
Tekst omkaderen en arceren
Tekst automatisch opmaken
Tekst indelen

Alinea’s uitlijnen

Tabinstellingen gebruiken en veranderen
Het inspringen binnen alinea’s regelen
Opsommingen maken
Afstand tussen regels en alinea’s veranderen

Een document opmaken

Pagina-instellingen veranderen
Marges instellen
Kop- en voetteksten instellen
Tekst in kolommen plaatsen
Een adres op een etiket of envelop afdrukken

Met tabellen werken

Een tabel maken en invullen
Een tabel bewerken
Een tabel opmaken
Rekenen in tabellen

Een afbeelding opnemen in een document

Tekenen
Afbeeldingen invoegen en bewerken
Tekst en afbeelding combineren

Taalcorrecties uitvoeren

Tekst zoeken en vervangen
Woorden afbreken
De spelling en grammatica controleren
De tekst automatisch laten corrigeren en aanvullen
Met tekstfragmenten werken

Inschrijfformulier

captcha

Vragen

Ik ben op een training geweest en heb nog vragen.

U kunt altijd contact met ons opnemen. Wij sturen uw vraag dan door aan de trainer. Hij zal dan contact met u opnemen om een en ander toe te lichten. Ook kunnen we door middel van WebEx, Teamviewer of Lync nog eens een en ander duidelijk maken doordat de docent zijn Windows bureaublad met u deelt en zo een en ander nogmaals toelicht.

Werkplekondersteuning

Heeft u specifieke vragen dan kunt u gebruik maken van onze werkplek-ondersteuningsdiensten. Dan kunnen we in korte tijd ingaan op de specifieke vragen die u heeft.

Wat heb ik nodig als ik kom trainen bij SMZ

U heeft in principe niets nodig. Wij verzorgen computers, met de juiste software. Koffie thee en eventueel lunch is geregeld.