Excel expert: Gegevensanalyse en Grafieken

Code:
8-ex007M
Prijs:
377,50 EUR per deelnemer ()
Plaats:
Middelburg, Rotterdam, Eindhoven, Breda, Terneuzen, Bergen op Zoom
Groep:
Deelnemer
Niveau:
Expert

Omschrijving

Doel:

De deelnemers kunnen Excel gebruiken bij het analyseren van rekenmodellen, zij kunnen de database gebruiken voor het maken van selecties en sorteringen en zij kunnen macro's opnemen en wijzigen om het werken met Excel te vergemakkelijken. Zij weten in grote lijnen wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het gebruik van macro's in Excel.

Versie:

Bedoeld voor de versies Microsoft Excel 2010/2013/2016.

Benodigde voorkennis:

Een basiskennis van Windows is gewenst en een goede gevorderde kennis van Excel.

Duur:

Begeleide zelfstudie: deze training wordt niet via het O.L.C. verzorgd

Klassikaal:

Bedrijfs-en particuliere trainingen worden verzorgd vanaf 4 deelnemers, 1 dag van 6 uur.

Werkwijze: Het lesmateriaal is opgebouwd uit modulen die ieder een specifiek onderwerp behandelen. Iedere module is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken waarin een bepaald onderdeel wordt behandeld aan de hand van een voorbeeld. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met opgaven. Aan het eind van iedere module treft u eindopgaven aan waarbij de stof uit de gehele module geoefend wordt.

Overig:

Het lesmateriaal is geschikt voor individueel en klassikaal onderwijs. De deelnemer kan het lesboek gebruiken als naslagwerk. Het lesmateriaal is in het Nederlands.

Werkmappen optimaal inrichten en beveiligen

EEN 'OPMERKING' BEKIJKEN EN INVOEREN

1.1 Een opmerking bekijken

1.2 Een opmerking invoeren

1.3 Een opmerking verwijderen

CELNAMEN INVOEREN EN GEBRUIKEN

2.1 Een naam geven aan cellen

2.2 Excel automatisch namen aan cellen laten toekennen

2.3 Celnamen in formules gebruiken

2.4 Celadressen in formules vervangen door celnamen

2.5 Celnamen verwijderen

2.6 Een overzicht invoegen van alle gebruikte celnamen

2.7 Springen naar een cel met een celnaam

WERKBLADEN TOEVOEGEN, KOPIËREN EN BENOEMEN

3.1 Het standaardaantal werkbladen wijzigen

3.2 Navigeren in een werkmap met veel werkbladen

3.3 Een werkblad een naam geven

3.4 Een werkbladtab een kleur geven

3.5 Een werkblad verwijderen

3.6 Een leeg werkblad toevoegen

3.7 Een kopie van een werkblad toevoegen

1.8 Een formule invoeren die naar andere werkbladen verwijst

3.9 Werkbladen gelijktijdig wijzigen of ontwerpen

3.1 0De volgorde van de werkbladen wijzigen

WERKEN MET EEN AANTAL WERKMAPPEN TEGELIJK

4.1 Werken met vensters

4.2 Verschillende werkmappen tegelijk openen

4.3 Een ander werkmapvenster actief maken

4.4 Een formule invoeren die naar een andere werkmap verwijst

DELEN VAN HET WERKBLAD VASTZETTEN

5.1 Het werkblad splitsen in panelen

5.2 Panelen wijzigen en verwijderen

5.3 Rijen en kolommen vastzetten (Titels blokkeren)

CELLEN, WERKBLADEN EN WERKMAPPEN BEVEILIGEN

6.1 Cellen beveiligen tegen overschrijven

6.2 Een cel beveiligen tegen foutieve invoer

6.3 Een werkmap beveiligen tegen openen of wijzigen

Controle

7.1 De functie ALS.FOUT

EEN GRAFIEK MAKEN

1.1 Een grafiek maken

1.2 Een grafiek vergroten of verkleinen

1.3 Een grafiek verplaatsen

1.4 Een grafiek opslaan

EEN GRAFIEK WIJZIGEN

2.1 De inhoud van een grafiek wijzigen

2.2 Het uiterlijk van een grafiek wijzigen

2.3 Een grafiek verwijderen

EEN GRAFIEK AFDRUKKEN

3.1 Het werkblad én de grafiek afdrukken

3.2 Alleen de grafiek afdrukken

Gecombineerde grafieken

4.1 Meerdere waarde assen

4.2 Cirkel van cirkelgrafiek

Sparkline

Analyses maken met Excel

EEN GEGEVENSTABEL MAKEN

1.1 Een gegevenstabel met één variabele maken

1.2 Een gegevenstabel met twee variabelen maken

1.3 Een gegevenstabel wijzigen

1.4 Een gegevenstabel bewaren

SCENARIO'S MAKEN EN VERGELIJKEN

2.1 Een scenario maken

2.2 Scenario' s met elkaar vergelijken

2.3 Een scenario wijzigen

2.4 Een scenario verwijderen

2.5 Een overzichtstabel van verschillende scenario's maken

EEN INVOERWAARDE ZOEKEN MET DOELZOEKEN

3.1 Een invoerwaarde zoeken met Doelzoeken

3.2 De nauwkeurigheid van Doelzoeken instellen

INVOERWAARDEN ZOEKEN MET DE OPLOSSER

4.1 De Oplosser starten

4.2 De doelwaarde en de te wijzigen cellen bepalen

4.3 De restricties opgeven

4.4 De Oplosser uitvoeren

4.5 Een restrictie toevoegen

4.6 Een restrictie wijzigen

4.7 De nauwkeurigheid van de Oplosser instellen

4.8 Een oplossing opslaan als scenario

4.9 Een rapport maken van het oplossingsproces

 

Externe gegevens importeren en exporteren

Importeren

1.1 Importeren uit een tekstbestand

1.2 Importeren uit een Access bestand

1.3 Gegeven uit Excel exporteren naar Access

1.4 Gegevens uit Excel kopiëren naar Word

1.5 Gegevens vanaf het web importeren

1.6 introductie Microsoft Query

1.7 Introductie PowerPivot

 

Tekstfuncties

Tekstfuncties

1.1 De functies LINKS, RECHTS, MIDDEN, VIND.SPEC, LENGTE

 


Geeft u zich op voor de lijst van geïnteresseerden!

Voor deze activiteit zijn nog geen tijden bekend.
indien u zich voor de activiteit interesseerd, kunt U zich opgeven in de lijst voor geïnteresseerden. U krijgt dan bericht, zodra er een tijd voor de activiteit is vastgelegd.

Deelnemersgegevens

Contactgegevens

* noodzakelijke informatie

Categorie