Excel expert: Databases en Macro’s

Code:
8-ex006M
Prijs:
377,50 EUR per deelnemer ()
Plaats:
Middelburg, Rotterdam, Eindhoven, Breda, Terneuzen, Bergen op Zoom
Groep:
Deelnemer
Niveau:
Gevorderd

Omschrijving

Doel:

De deelnemers kunnen Excel gebruiken bij het analyseren van rekenmodellen, zij kunnen de database gebruiken voor het maken van selecties en sorteringen en zij kunnen macro's opnemen en wijzigen om het werken met Excel te vergemakkelijken. Zij weten in grote lijnen wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het gebruik van macro's in Excel.

Versie:

Bedoeld voor de versies Microsoft Excel 2010/2013/2016

Benodigde voorkennis:

Een basiskennis van Windows is gewenst en een goede gevorderde kennis van Excel.

Duur:

Begeleide zelfstudie: deze training wordt niet via het O.L.C. verzorgd

Klassikaal:

Bedrijfs-en particuliere trainingen worden verzorgd vanaf 4 deelnemers, 1 dag van 6 uur.

Werkwijze: Het lesmateriaal is opgebouwd uit modulen die ieder een specifiek onderwerp behandelen. Iedere module is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken waarin een bepaald onderdeel wordt behandeld aan de hand van een voorbeeld. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met opgaven. Aan het eind van iedere module treft u eindopgaven aan waarbij de stof uit de gehele module geoefend wordt.

Overig:

Het lesmateriaal is geschikt voor individueel en klassikaal onderwijs. De deelnemer kan het lesboek gebruiken als naslagwerk. Het lesmateriaal is in het Nederlands.

 

Een werkblad afdrukken

SNEL AFDRUKKEN EN HET AFDRUKVOORBEELD BEKIJKEN

1.1 Een standaardafdruk maken 1.2 Het afdrukvoorbeeld bekijken en aanpassen

DE AFDRUKOPTIES INSTELLEN

2.1 De afdrukstand aanpassen 2.2 De marges exact aanpassen 2.3 Kop- en voetteksten instellen 2.4 Rijen en/of kolommen op elke pagina afdrukken 2.5 De afdrukschaal aanpassen 2.6 Een afdrukgebied instellen 2.7 Rijnummers, kolomletters en rasterlijnen afdrukken 2.8 Pagina-einden invoegen en verwijderen

AFDRUKVENSTER

 

Lijsten en tabellen

WAT IS EEN DATABASE?

1.1 Een database bekijken

EEN DATABASE SORTEREN

2.1 Een database sorteren op één sorteersleutel 2.2 Een database sorteren op twee of drie sorteersleutels 2.3 Een deel van een database sorteren 2.4 Een database van links naar rechts sorteren 2.5 Een eigen sorteervolgorde maken

EEN DATABASE BEHEREN VIA HET DATAFORMULIER

3.1 Records bekijken via het dataformulier 3.2 Records wijzigen via het dataformulier 3.3 Records toevoegen via het dataformulier 3.4 Records verwijderen via het dataformulier 3.5 Records zoeken en selecteren via het data formulier

RECORDS SELECTEREN MET DE FUNCTIE FILTER

4.1 Records selecteren op één of meer selectiecriteria 4.2 Records selecteren op één of meer logische selectiecriteria 4.3 Records selecteren op de hoogste of laagste waarden 4.4 Records selecteren op lege cellen 4.5 Totalen berekenen van geselecteerde records

RECORDS SELECTEREN MET DE FUNCTIE UITGEBREID FILTER

5.1 Het gebied voor de selectiecriteria opgeven 5.2 Records selecteren op één criterium 5.3 Criteria met een logische EN-relatie opgeven 5.4 Criteria met een logische OF -relatie opgeven 5.5 Speciale criteria voor tekstvelden opgeven 5.6 Een formule als selectiecriterium gebruiken 5.7 Met cellen binnen de database rekenen 5.8 Geselecteerde gegevens kopiëren naar een andere positie

SUBTOTALEN BEREKENEN IN EEN GESORTEERDE DATABASE

6.1 Subtotalen berekenen 6.2 Records wel of niet tonen 6.3 Subtotalen verwijderen

GEAVANCEERDE FORMULES IN DATABASES

7.1 Gebruik van formules om data uit een database samen te vatten 7.2 Gemiddelde berekenen met meerdere argumenten Gemiddelden.Als 7.3 Het gemiddelde berekenen van een reeks die voldoet aan een gegeven criterium

RECORDS ZOEKEN IN EEN DATABASE

9.1 Verticaal en horizontaal zoeken N Vergelijken en index

EEN DATABASE SAMENVATTEN IN EEN DRAAITABEL

1.1 Een draaitabel maken 1.2 Rijen en kolommen omwisselen 1.3 Het ontwerp van de draaitabel wijzigen 1.4 Gegevens in de draaitabel vernieuwen 1.5 Een draaitabel overzichtelijker maken met de rapportfilter 1.6 Andere functies dan SOM gebruiken in een draaitabel 1.7 De draaitabel een professionele opmaak geven

Indeling wijzigen van een draaitabel

2.1 Rapportindeling 2.2 Eind- en Subtotalen weergeven 2.3 Uitvouwen en dichtklappen 2.4 Groeperen van gegevens 2.5 Filteren van gegevens 2.6 Slicers 2.7 Opties voor een draaitabel 2.8 Gegevens per tijdseenheid weergeven 2.9 Reeksen toevoegen 2.10 Draaigrafieken

EEN MACRO OPNEMEN EN WIJZIGEN

1.1 Een eenvoudige macro opnemen 1.2 De macroregels bekijken 1.3 Een macro wijzigen 1.4 De sneltoets en de macrobeschrijving opzoeken of wijzigen 1.5 Een macro verwijderen 1.6 Een bestand met ingebouwde macro opslaan 1.7 Een bestand openen waarin een macro is opgeslagen

RELATIEVE VERWIJZINGEN MAKEN IN EEN MACRO

2.1 Een macro met relatieve verwijzingen maken 2.2 Absolute en relatieve opname combineren

MACRO'S STARTEN VIA DE WERKBALK OF EEN OBJECT

3.1 Een macro starten vanuit het dialoogvenster Macro 3.2 Een macro verbinden met een knop in de werkbalk Snelle toegang 3.3 De werkbalk Snelle toegang in de originele staat terugbrengen 3.4 Macro's starten met werkbladobjecten 3.5 Een werkbladobject kopiëren en aanpassen

MACRO'S KOPIËREN EN COMBINEREN

4.1 Een macro kopiëren 4.2 Macro's aanroepen binnen macro's

EEN MACRO PERMANENT BESCHIKBAAR MAKEN

5.1 Een macro opslaan in de Persoonlijke Macrowerkmap 5.2 De Persoonlijke Macrowerkmap zichtbaar maken 5.3 Een macro toevoegen aan de Persoonlijke, Macrowerkmap 5.4 Wijzigingen in de Persoonlijke Macrowerkmap opslaan 5.5 Een macro verplaatsen naar de Persoonlijke Macrowerkmap 5.6 Een macro verwijderen uit de Persoonlijke Macrowerkmap

ZELF FUNCTIES MAKEN

6.1 Een eigen functie maken 6.2 Zelfgemaakte functies gebruiken 6.3 Een functie maken die tekstwaarden oplevert 6.4 Een zelfgemaakte functie verwijderen

 

Formulieren

Formulier toevoegen

Besturingselementen

1.1 Tabvolgorde 1.2 Besturingselementen koppelen aan een cel

Gegevens invullen


Geeft u zich op voor de lijst van geïnteresseerden!

Voor deze activiteit zijn nog geen tijden bekend.
indien u zich voor de activiteit interesseerd, kunt U zich opgeven in de lijst voor geïnteresseerden. U krijgt dan bericht, zodra er een tijd voor de activiteit is vastgelegd.

Deelnemersgegevens

Contactgegevens

* noodzakelijke informatie

Categorie